Tvrtka za računovodstvo i poslovno savjetovanje

Usluge


Računovodstvo i knjigovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga te izrada propisanih obračuna i izvještaja za trgovačka društva (d.d., d.o.o. i j.d.o.o.), sukladno zakonskim propisima i standardima financijskog izvješćivanja.

 

 • Vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige

 • Vođenje analitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga: saldakonti kupaca, saldakonti dobavljača, pomoćna knjiga imovine (evidencija imovine i obračun amortizacije)

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa za obveznike PDV-a

 • Obračun poreza na dodanu vrijednost (PDV)

 • Izrada statističkih izvještaja (tromjesečni na zahtjev, godišnji za statistiku i javnu objavu)

 • Izrada godišnjeg obračuna (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)

 • Izrada izvještaja unutar grupe

 • Sastavljanje prijave poreza na dobit s prilozima

 • Obračun plaće i izrada propisanih izvještaja (za manji broj zaposlenika)

 

Porezno savjetovanje

Pružanje savjeta o poreznim pitanjima trgovačkih društava (dionička društva (d.d.), društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)).

 

 • Porez na dobit

 • Porez na dodanu vrijednost

 • Porez na dohodak

 • i ostali porezi

Poslovno savjetovanje

Pružanje savjeta u vezi računovodstva, organizacije poslovanja, izrada internih uputa, procedura, pravilnika, poslovnih planova.

 

 • Organizacija popisa (inventure) imovine, zaliha, blagajne, potraživanja i obaveza, sastavljanje zapisnika

 • Organizacija poslovanja - organizacija računovodstva i financija: sastavljanje, kontrola, kretanje knjigovodstvenih isprava, uspostava potrebnih evidencija sukladno zakonskim propisima, izrada računovodstvenih politika i kontnog plana i sl.

 • Kreiranje dokumenata za praćenje poslovanja, oblika i njihova sadržaja, kolanje dokumentacije

 • Izrada internih uputa, procedura i pravilnika: pravilnik o organizaciji, pravilnik o računovodstvu i poslovnoj dokumentaciji

 • Izrada poslovnog plana

 • Osnivanje poduzeća

 

 

Zašto izabrati RIGHT DIRECTION?

 

 • Pružamo stručne i kvalitetne knjigovodstvene i računovodstvene usluge te usluge poslovnog savjetovanja uz pristupačne cijene!

 • Posjedujemo dugogodišnje računovodstveno znanje, znanje o izvješćivanju, porezima, organizaciji, upravljanju procesima i ljudima kao i znanje u radu na projektima!

 • Ozbiljni smo i uporni u radu što uvijek dovodi do iznalaženja rješenja za svaku nepoznanicu, za svaku situaciju!

 • Organizirani smo i precizni u radu što dovodi do urednog vođenja poslovnih knjiga, a to je svakako interes svakog ozbiljnog klijenta!

 • Naša Misija je stručnost, kvaliteta i pouzdanost uz individualni pristup klijentu i njegovim zahtjevima!

 

 KLIJENTI