Tvrtka za računovodstvo i poslovno savjetovanje
EN | HR

Porezno

savjetovanje

Pružanje savjeta o poreznim pitanjima trgovačkih društava: Porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i ostali porezi.

Računovodstvo i knjigovodstvo

Vođenje poslovnih knjiga te izrada propisanih obračuna i izvještaja za trgovačka društva, u skladu sa zakonskim propisima i standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovno savjetovanje

Pružanje savjeta u vezi računovodstva, poreza, organizacije poslovanja, izrada internih uputa, pravilnika, poslovnih planova.

KLIJENTI